Poll Europese Grondwet

Anders dan bij andere polls tracht deze een relatie te vinden tussen de partijen waarop gestemd wordt en waarvoor die mensen hebben gestemd tijdens het referendum. Tegelijkertijd wordt gepoogd te kijken naar de politieke voorkeur van de stemmers, en de verandering daarvan sinds de laatste verkiezing. De resultaten zijn vrij voor iedereen om in te zien. Het hele gebeuren is natuurlijk anoniem, alhoewel het IP-adres wel wordt gelogd (wegens integriteitsredenen).

 1. U stemde 1 juni:
  Voor
  Tegen
  Blanco
  Niet

 2. Op welke partij heeft U de afgelopen verkiezingen gestemd?
  CDA
  PvdA
  VVD
  GroenLinks
  SP
  SGP
  ChristenUnie
  LPF
  Partij voor de Dieren
  D66
  Anders
  Blanco
  Niet gestemd

 3. Op welke partij denkt U volgende verkiezing te stemmen?
  CDA
  PvdA
  VVD
  GroenLinks
  SP
  SGP
  ChristenUnie
  LPF
  Partij voor de Dieren
  D66
  Groep Wilders
  Anders
  Blanco
  Niet stemmen
  Weet nog niet

Klik hier voor de resultaten!

webmaster@trancethrust.nl